!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Kavaljeren

Bank/pantsättning

 

Pantförskrivning av bostadsrätt vid till exempel köp eller byte av bank skickas till föreningens ekonomiska förvaltare.

Alla uppgifter som banken behöver för att kunna ge lån tex utdrag ur lägenhetsregister sköts av vår ekonomiska förvaltare MBF.

 

MBF - Mälardalens BostadsrättsFörvaltning

Källgatan 14

722 11 Västerås

 

Hemsida mbf.se

 

MBF lägger in pantsättning i föreningens lägenhetsregister, noterar ev. tidigare pantsättningar, undertecknar pantsättning och tillser att banken får den i retur.

Pantsättningsavgift tas ut med max 1 procent av ett prisbasbelopp. Avgiften tas ut av pantsättaren.

Uppdaterad 2018-04-11 av Erik C