!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Kavaljeren

Överlåtelse

Överlåtelser ska skickas till:

MBF

Källgatan 14

722 11 Västerås

Räkna med att normal handläggningstid från det att mäklaren skickar iväg handlingarna tills dess att de kommer i retur ligger på minst 4v. Ibland går det lite fortare och ibland tar det lite längre tid. Innan styrelsen behandlar överlåtelsen skall den förberedas av ekonomiska förvaltaren MBF och därefter har styrelsen enligt stadgarna 4v på sig från det att handlingarna kommer till postfacket för att kunna godkännas på nästkommande styrelsemöte.

Överlåtelseavgift tas ut med max 2,5 procent av ett prisbasbelopp. Styrelsen har i enlighet med stadgarna fattat beslut om att sådan avgift tas ut av köparen.

Vid förfrågan om mäklarbild hänvisar vi till föreningens ekonomiska förvaltare MBF på: info@mbf.se,  021-40 33 00.

 

För info ang reglering av förbrukad el och varmvatten, se under resp flik gemensam el och varmvattendebitering.

Uppdaterad 2018-02-21 av Erik C