!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Kavaljeren

Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning ska godkännas skriftligt av styrelsen innan andrahandsuthyrning kan påbörjas.

För arbete med andrahandsupplåtelse av bostadsrätt får avgift för andrahandsupplåtelse tas ut med belopp som maximalt per lägenhet och år får uppgå till 10 % av prisbasbeloppet enligt 2 kap 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken (2010:110).  

När det gäller andrahandsuthyrning av lägenheter gäller speciella ganska stränga regler enligt lagen om bostadsrätter. Ansök om andrahandsuthyrning i god tid om du har planer på att hyra ut din lägenhet i andra hand.

Uthyrning via t.ex AirBnb eller andra sajter är att likna vid "hotellverksamhet av kommersiell natur" och är inte tillåtet.

Ändring av hyrestagare kräver ny ansökan till styrelsen.

Mer information och blankett finns bland annat hos vår ekonomiska förvaltare MBF.

mbf.se

Ansökan om andrahandsuthyrning ska skickas till;

Brf Kavaljeren 

Attundavägen 10

183 39 Täby

 

Alternativt läggas i föreningens postfack Attundavägen 10

Uppdaterad 2017-12-03 av Erik C