!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Kavaljeren

Balkong uteplats terrass

Balkong, uteplats och terrass

Generellt kan sägas att ändring eller funktion av ytskikt på terrass, balkong eller uteplats inte får göras. Ändring av staket eller uppförande av nytt fast insynsskydd får inte göras. Förvaring av material eller andra saker annat än övertäckning av sommarmöbler över vintern är inte tillåtet.

För att göra balkongen lite extra trevlig är det många som sätter sin personliga prägel på balkongen. Inred din balkong med eftertanke och var aktsam med husets fasad. Det är inte tillåtet att borra hål i den putsade fasaden då den är mycket känslig och det lätt kan bli fuktskador som följd. Vill du sätta upp blomlådor så gör det på insidan av balkongräcket. Du får inte ändra/renovera balkongens ytskikt utan styrelsens godkännande. 

Markiser

Om du vill sätta upp en markis ska den passa till huset och du behöver godkännande av bostadsrättsföreningens styrelse. Montering skall ske av behörig montör på ett fackmannamässigt sätt. I och med att markis är uppsatt åtar sig lägenhetsinnehavaren att underhålla, rengöra och se till att densamma är funktionsduglig. Vid försäljning av lägenhet skall det skrivas in i överlåtelseavtalet att köparen åtar sig ansvaret för markisen enligt det avtal som finns för markisen. Alternativt att säljaren monterar ner markisen och anlitar behörig hantverkare att återställa fasaden. Vid vanskötsel av markisen kommer styrelsen att ombesörja nedmontering av markisen på lägenhetsinnehavarens beskostnad.

Styrelsen har tillsammans med arkitekten tagit fram kulör och utformning på markiser i din förening.

Styrelsen har beslutat att följa arkitektens val av markiser och balkonginklädnad:

Fabrikat: Sandatex 15/79 Färg: NCS S 2000-N (ljusgrå)

Tala med styrelsen som kan ge dig råd och anvisningar vart det är förberett för infästning av markisen. Anlita en behörig montör. Se även instruktioner nedan.

Inglasning av balkong

För att få glasa in en balkong krävs bygglov från kommunen och godkännande från bostadsrättsföreningens styrelse. För mer information kontakta styrelsen. Styrelsen har beslutat, efter samråd och utvärdering med hjälp av grupp av medlemmar, att Balkongrutan skall användas som leverantör i föreningen.

Uteplats

Om du har lägenhet i markplan ansvarar du själv för att sköta om växter och markbeläggnig på uteplatsen. Kontakta styrelsen om du har några frågor.

Dokument

Markisinfästning tegel PAF 5411-C1.pdf 2015-09-18
Markisinfästning puts PAF 515-A1.pdf 2015-09-18

Uppdaterad 2017-12-03 av Erik C