!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Kavaljeren

Varmvattendebitering

Individuell varmvattenmätning

Mätare är installerade i varje lägenhet för att mäta varmvattenförbrukningen. Varmvattnet debiteras respektive bostadsrättshavare relaterat till uppmätt förbrukning.

Systemet är ett trådlöst system som samlar in mätdata från respektive lägenhet utan manuell avläsning. Mätdatat samlas ihop centralt och debiteringen sker efter faktisk förbrukning i efterskott. Förbrukningen för tre månader kommer som en separat post på den första avin i varje kvartal.

Vid överlåtelse av lägenhet har föreningen inte möjlighet att läsa av förbrukat varmvatten till ett visst datum. Detta är en tilläggstjänst som kostar mer än den skillnad som blir om säljare/köpare uppskattar värdet själva genom att titta på gamla fakturor. 1 kbm (1000 liter) varmvatten kostar ca 50 kr.

Vid frågor kring debiteringen kontakta föreningens ekonomiska förvaltare MBF på: info@mbf.se , tel 021-40 33 00

 

Uppdaterad 2018-01-10 av Erik C