!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Kavaljeren

Parkering

 

För närvarande finns det inga lediga parkeringsplatser i garaget.

Skicka mail till styrelsen@brfkavaljeren om du är intresserad av att stå i kö!

Månadsavgiften från och med 2018 är för en parkeringsplats 1000 kr och för en MC plats 350 kr.

1 fjärrkontroll till garageportarna ingår i hyran men borttappad kontroll ersätts av medlem till självkostnadspris och kostar 1200 kr.

Avgift för p-plats faktureras i förskott tillsammans med avgift för bostadsrätt.

 

Uppsägningstid för p-plats är 3 månader plus tiden fram till månadsskifte. Vid avflyttning från bostadsrätten behöver p-plats ej sägas upp. Uppsägning av p-plats sker automatiskt då p-plats ej får innehas av icke medlem.

Vid nyttjande av p-plats del av månad betalas ändå alltid avgift för hel månad fram till månadsskifte.

Vid frånträde av p-plats och därefter nytt tillträde inom 12 månader kommer en första förhöjd avgift att tas ut motsvarande de månader som inte betalats mellan frånträde och tillträde.

Denna regel finns för att förhindra tomma p-platser under årets sommarmånader och därmed förlorade intäkter för föreningen. I en förlängning skulle annars en generell höjning av p-avgiften behöva göras för att täcka budgeten.

 

Totalt finns det 56 parkeringsplatser, varav alla platser finns i parkeringsgaraget under huset. I parkeringsgaraget finns tre handikappanpassade parkeringsplatser. 

Besöksparkeringar som tillhör bostadsrättsföreningen finns inte. Gator runt fastigheten som kommunen ansvarar för, kan också nyttjas som parkering för besökande. 

 

Det är endast fordon som är tillåtna på parkeringsplatsen. Som fordon räknas bil, motorcykel, moped och cykel.

Hyrd p-plats får inte, helt eller delvis, hyras ut i andrahand utan endast brukas av p-platsens innehavare/medlem.

Förvaring av bildäck, takbox, verktyg, bränsledunkar och dylikt är inte tillåtet i garage eller på egen parkeringsplats. Oljespill ska omedelbart saneras och åtgärder vidtas för att förhindra fortsatt läckage.

P-platsen är just en parkeringsplats. Det är inte tillåtet att använda den till något annat än parkering såsom reparation av fordon likt en mindre verkstad. Däckbyte är dock inom ramen för normal användning av p-plats och därmed tillåtet.

Tvätt av fordon får ej ske i garaget då det inte finns anordning för att ta hand om smutsvattnet och de miljöfarliga ämnen som frigörs.

Innehar medlem p-plats för handikappade åligger det medlem att, självmant och utan uppmaning, till styrelsen skicka in kopia på och uppdatera gällande handikapptillstånd samt andra handlingar som styrker behovet av sådan p-plats. 

 

I och med betalning av garageplats accepterar medlem ovanstående regler och villkor och att följa dessa efter bästa förmåga. 

Vid eventuella tveksamheter eller frågor kring parkering kontakta styrelsen via styrelsen@brfkavaljeren.se

  

 

 

 

Uppdaterad 2018-04-25 av Eva E