!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Kavaljeren

Sophantering och källsortering

Genom källsortering och återvinning utvinns användbar råvara och energi ur hushållets avfall. Detta ger stora miljövinster. Alla kan bidra till effektiv återvinning av material och energi genom att källsortera, det mesta av ditt hushållsavfall går att återvinna eller återanvända.

Varje bostad är utrustad med kärl för källsortering av hushållsavfall under diskbänken. Avfallet lämnas i en gemensam miljöstation nära garageporten på Attundagränd.

I miljöstationen sorteras fraktioner enligt föreningens anvisningar.

Grovsopor, som till exempel möbler, lämnas till återvinningscentral.

För miljöns skull är det viktigt att alla i föreningen hjälps åt att sortera sopor, dessutom minskar det föreningens kostnader för sophämtning.

Närmaste återvinningscentral är Hagby återvinning.

Uppdaterad 2017-12-03 av Erik C

Utskriftvänlig version