!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Kavaljeren

Sophantering och källsortering

Genom källsortering och återvinning utvinns användbar råvara och energi ur hushållets avfall. Detta ger stora miljövinster. Alla kan bidra till effektiv återvinning av material och energi genom att källsortera, det mesta av ditt hushållsavfall går att återvinna eller återanvända.

Varje bostad är utrustad med kärl för källsortering av hushållsavfall under diskbänken. Avfallet lämnas i vårt gemensamma soprum nära garageporten på Attundagränd.

I soprummet sorterar du soporna enligt kärlens märkning. Viktigt är att du tar sönder kartonger mm. När det tar för mycket plats så blir kärlen fulla för snabbt och detta kan leda till extra kostnader för extra tömningar.

Grovsopor, som till exempel möbler, lämnas till återvinningscentral och det är inte tillåtet att lämna in detta i soprummet.

För miljöns skull är det viktigt att alla i föreningen hjälps åt att sortera sopor, dessutom minskar det föreningens kostnader för sophämtning.

Närmaste återvinningscentral är Hagby återvinning.

Uppdaterad 2018-05-14 av Eva E