!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Kavaljeren

Motion till årsstämma

Alla medlemmar har rätt att lämna motion till styrelsen inför årsstämman med förslag till åtgärder och förändringar inom föreningen.

Det finns inga strikta regler för vad man kan motionera om. Rekommendationen är att inte motionera om sådant som kan skrivas direkt till styrelsen eller förvaltaren om och som styrelsen utan stämmobeslut kan åtgärda eller införa. Ta gärna vara på möjligheten att skriva direkt till styrelsen eller förvaltaren löpande under året. Det sparar tid på årsstämman till förmån för diskussioner kring inlämnade motioner.

Hur motionen skrivs är upp till var och en, men det finns dock några regler:

  • Motionen måste innehålla motivering och bakgrund till förslaget samt ett förslag till beslut som stämman ska ta ställning till.

  • Motionen måste vara undertecknad av motionären och lämnas till styrelsen.

  • För att styrelsen ska kunna behandla din motion under årsstämman är det viktigt att den kommer in i tid enligt föreningens stadgar. Utskick med information kommer i god tid skickas ut innan föreningsstämman.

Uppdaterad 2017-12-03 av Erik C