!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Kavaljeren

Försäkringsinformation

Föreningens bostadsrättstillägg

Brf Kavaljeren har tecknat bostadsrättstillägg för hela föreningen via försäkringsbolaget Trygg Hansa. Det betyder att varje enskild lägenhet inte behöver ha ett sådant tillägg till hemförsäkringen. Även en drulleförsäkring ingår.

Bostadsrättstillägg är ett tillägg till den vanliga hemförsäkringen med skydd för fast inredning. Som ägare till en bostadsrättslägenhet är man ansvarig för fast inredning som finns i tex badrum och kök med mera. Skador på dessa inventarier kan bli mycket kostsamma.

Föreningen står för kostnaden för det kollektiva bostadsrättstillägget med motiveringen att det är en trygghet att veta att alla är rätt försäkrade, särskilt om skada eller eventuella tvister skulle uppstå då flera medlemmar är inblandade.

Observera att det endast är bostadsrättstillägget och inte andra delar i hemförsäkringen som föreningen tecknat.

Självrisken är 1500:- och det är samma villkor som Trygg Hansas bostadsrättstillägg för privatperson, se Trygg Hansas hemsida.

 

ANMÄLAN SKADA BOSTADSRÄTTSTILLÄGG

När du anmäler skada ska du ringa Trygg Hansa på telefonnummer 0771 - 11 15 00.

När du knappar dig fram ska du välja FÖRETAGSFÖRSÄKRING och vidare

BYGGNAD BOSTADSRÄTT i de två efterföljande valen. När detta skrivs är det först val nr 2, därefter nr 3 och till sist nr 2 för att hamna rätt.

Ange försäkringsnummer 25 - 11 63 140 : 6

Klicka här för information om anmälan skada.

Uppdaterad 2017-12-03 av Erik C