!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Kavaljeren

Gemensam el

BRF Kavaljeren använder sig av gemensam el.

Medlemmen har alltså inget eget elabonnemang. Det vill säga att all el, både till gemensamma ytor och enskilda lägenheter, upphandlas av föreningen. Du kommer alltså inte att få räkningar från ägaren av elnätet (Ellevio) eller av en egen vald leverantör av el. Elmätarna som finns för varje lägenhet läses av och kostnaden för förbrukad el kommer tillsammans med lägenhetsavgiften på månadsavin. Uppgifter på avläsningen skickas till vår ekonomiska förvaltare för 3 mån i taget, det vill säga 4 gånger per år. Det blir alltså en viss eftersläpning på mellan 3-5 mån.

Den största fördelen och besparingen med gemensam el är att den fasta avgiften som nätleverantören normalt tar ut för varje enskilt elabonnemang / varje lägenhet nu istället enbart tas ut på föreningens tre abonnemang. Besparingen per lägenhet ligger i storleksordningen på ca 1100 kr / år.

Föreningen har ingått ett femårsavtal med Nordic Green Energy som sträcker sig fram till och med augusti 2022. Elen är grön el och kommer från vattenkraft.

Elpriset som debiteras medlemmen är 1,08 kr / kWh och är det enda och totala priset inklusive energiskatter, rörlig elnätsavgift och moms.

Elpris                    32,9 öre

Energiskatt            32,5 öre

Rörlig elnätsavgift  21,03 öre  (för privatperson är den 40,13 öre)

Moms                    25 %

 

Totalt                    108 öre

Övriga fasta avgifter och en del ökade rörliga avgifter för ökad förbrukning på fastighetens abonnemang betalar föreningen.

Styrelsens ambition är att om mail med begäran om elavläsning skickas till styrelsen@brfkavaljeren.se ca 1v före överlåtelse kunna läsa av elförbrukning och kostnad så nära dagen för överlåtelse som möjligt. Glöm inte att ange dag för överlåtelse! Vill säljare och köpare ha en exakt avläsning som då sker senare efter dagen för kontraktskrivning så kan begäran skickas i efterhand. Ange datum från/till som avläsning skall ske.

Det kanske bästa är dock att själv uppskatta förbrukningen och kostnaden för använd el fram till ett visst datum då det i sammanhanget vid försäljning av lägenhet är en mycket liten del av det totala beloppet.

 

Uppdaterad 2018-03-29 av Erik C